KONUT PROJELERİ

Kat Karşılığı İnşaat;

Mal sahipleri arsa üzerinde ev yapmak amacı ile müteahhitle anlaşma sağlar. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak adlandırılan işlemler adına; inşaat yapılacak olan arsanın imara açık olması şart. Bunun yanı sıra arsanın inşaat için uygun olması da gerekiyor.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Süreç

Eski evlerini yıktırarak yeni bir ev inşa etmek isteyenler ya da arsaları üzerine ev yaptırmak isteyen kişiler kat karşılığı inşaat yöntemini tercih ediyor. Sözleşme ile müteahhide inşaat yapma görevi verilmektedir. İnşa edilen yapıdan ise belirli bir kısım müteahhide verilir. Hem ev sahipleri hem de müteahhitler bu işten karlı çıkmaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında noterde düzenlenen kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığında işlemler başlatılmış olur. Sözleşmede yükümlülüklerin açık bir şekilde ifade edilmesi ise oldukça mühimdir.KABA İNŞAAT

Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gerekenler; İlgili sözleşmenin tapu dairesince ya da noterlikler tarafından düzenlenmesi şart. Borçlar kanunu madde 237, Türk Medeni Kanunu madde 706, Noterlik Kanunu Madde 60 gereğince bu şart yasal bir zorunluluktur.

 • Sözleşmede kat irtifakı tesisinin ne zaman yapılacağı, harç ve masrafların kime ait olacağı ifade edilmelidir.
 • Emlak vergilerinin kim tarafından ödeneceği, iş kazası gibi durumlarda arsa sahibinin sorumluluğu olup olmadığı da sözleşmede yer alması gereken ibarelerden.
 • İnşaatta kullanılacak olan malzeme ve ortak yerler açıklanmalı. Uzman heyet eşliğinde inşaat esnasında kullanılacak olan malzemeler detaylı olarak hazırlanmalı ve incelenmeli.
 • Sözleşmeye uyulmaması halinde ortaya çıkacak olan cezai şartların da belirtilmesi oldukça önemli. Bu şekilde sözleşmeyi imzalayacak olan her iki tarafın da hakları güvence altın alınır.
 • İnşaat bittikten sonra binanın nasıl yönetileceği konusunda yönetim planının taraflarca birlikte hazırlanacağı maddesinin de sözleşmeye eklenmesi şart.
 • Yönetim planı için konunun uzmanlarından destek alınması daha doğru olacaktır.

Müteahhittin Yükümlülükleri

İnşaat yapacak olan müteahhidin; imar yönetmeliklerine ve inşaat tekniklerine uygun olarak inşaat yapma zorunluluğu bulunur. Binada kullanılacak olan malzemelerin kaliteli olması ve bunun belirtilmesi müteahhidin yükümlülükleri arasındadır. İnşaata ne zaman başlanacağı dahil olmak üzere ne zaman bitirileceğinin de sözleşmede açık bir şekilde ifade edilmesi müteahhidin zorunluklarındandır. Sözleşmede belirtilen süre zarfında inşaatın bitilmesi ise müteahhidin sorumluluğundadır.

Arsa Sahibinin Yükümlülükleri

Belirtildiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesinde müteahhide düşen daireye tekabül eden bir hisse söz konusudur. Arsa sahibinin sözleşmede belirttiği hisseyi kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan bina kendisine verildiğinde müteahhide teslim etme zorunluluğu bulunur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mevcut depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların depremlerde ciddi can ve mal kaybına neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van depreminde hep beraber yaşadık. Bu mevcut kötü binaların; vatandaşın talebi ile kredi desteği, harç & vergi muafiyetleri sağlanarak depreme dayanıklı, otoparklı, sosyal ve yeşil alanlara sahip modern, estetik binalara dönüşmesi için 31.05.2012 tarihinde 6306 saylı kentsel dönüşüm kanunu (afet riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili kanun) çıkmıştır. Kentsel dönüşüm kanunu ile depreme dayanıksız, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış evinizi, binanızı, işyerinizi başka bir yere kaydırılma korkusu yaşamadan kentsel dönüşüm avantajlarından yararlanarak yeniden inşa edebilirsiniz.

Evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını;Evinizin bulunduğu yerdeki belediyeye veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ancak her belediyenin imkanları müsait olmayabilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri çok yoğun olduklarından kısa sürede hizmet veremeyebilir. Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkili kıldığı özel yetkili firmalara da başvurarak binanızın riskli olup olmadığının tespitini yaptırabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Avantajları

 • Kentlerde yer alan problemli yerler bu projeyle daha yaşanabilir ve güvenilir hale gelecektir.
 • Daha dayanıklı binalar olacak ve büyük kentlerde bulunan park sorunu büyük ölçüde azalacaktır.
 • Çarpık kentleşmeyle görsel olarak şehrin kötü görüntüsü yerini göze hitap eden yapılara bırakacaktır.
 • Çarpık kentleşmenin önüne geçilecektir.
 • Fiziksel ve ekonomik olarak ömrünü tamamlamış olan yapılar bu projeyle yenilenerek konut sektörüne kazandırılacaktır. Böylece yapılar günümüz standartlarına uygun bir hale gelecektir.
 • Artan nüfusa karşı uyum sağlayabilen konutlar yerini alacaktır.
 • Kentsel dönüşümle beraber mevcut altyapı verimli bir şekilde kullanılacak. Kentsel altyapı çalışmalarındaki sermaye giderlerinin önüne geçilecektir.
 • Bu projeyle beraber konut alım gücündeki kriz çözülecek, vatandaşlar konut ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecektir.

Mevcut Binanızın Kentsel Dönüşüm Yasası Kapsamında Yenilenmesi İçin Şu Adımlarla İlerlenmeli:

 • Risk analiz raporu yapılıp, onaylandıktan sonra tapuya tescil işlemi gerçekleşir. İtirazların kesinleşmesinden sonra 60 gün içinde evler tahliye edilir.
 • Mevcut parselinizin imar durumu alınır.
 • Alınan imar durumuna göre yönetmeliklere uygun uygulama projeleri çizilir.
 • SPK onaylı uzmanlara değerleme raporu yaptırılır.
 • Bina malikleri, binanın yeniden yapımı ile yasanın uygulama yönetmeliğine göre herhangi bir kat maliki tarafından toplantıya davet edilir.
 • Mevcut binada kiracı var ise kiracıya ve mal sahiplerine tahliye tebligatı yapılır.
 • Tüm kat maliklerine yasanın uygulama yönetmeliğine uygun toplantı ihbarnameleri gönderilir.
 • Günü, saati, yeri ve gündemi belli olan toplantıda, binanın yeniden yapım şekli ile en az 3/2 oranla karar alınır.
 • Karara katılmayanlara, 15 gün içinde karara katılmamaları halinde, yasanın uygulama kriterlerine göre satış işlemi yapılacağı ihbarnamesi gönderilir.
 • Karara katılmayanlar, 15 gün içinde sözleşmeyi imzalamaz ise, satış işlemi için ilgili idare tarafından satış işlemi gerçekleştirilir.
 • Bina tahliye olduktan sonra, isteyen mülk sahipleri, kira yardımı talep edebilir ve 18 ay boyunca kira yardımı alabilir.

Kentsel Dönüşüm Devlet Destekleri

 • Riskli binalarda 18 ay, riskli alanlarda 48 aya kadar kira yardımı,
 • Veraset, intikal, damga vergisi muafiyeti,
 • Noter ve belediye harçlarının belirli bir bölümünden muafiyet,
 • Kendi binasını yenilemek isteyenlere 10 yıl vadeli kentsel dönüşüm kredisi kullanma imkanıdır.

Tüm bu haklardan faydalanılabilmesi için binanın riskli bina olması, kira yardımından faydalanılabilmesi için anlaşmalı olarak binanın tahliye edilmesi gerekmektedir.